ੴsimranੴ @wahegur_jii

।।ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੂਪਰਿ ਤੂੰ ਸਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖਿ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ।।

2.5k Followers 350 Following 88 Posts

200 Followers