( بک ندی آنفالویی🥰) @mahdiy._.y

به دو چيز نبايد تكيه كرد ؛ ديوار تازه رنگ شده و انسان تازه به دوران رسيده .. 🇮🇷znj🇮🇷 💪fitnes💪 138*/10/11

804 Followers 274 Following 1 Posts

120 Followers

273 Following