آشنایی با انواع بازار سرمایه @lotus_investor

Investor of the Financial Markets$💰$ پیروزی در سادگیست آموزش تحلیلگر-->معامله گر--> معامله گرِ سرمایه گذار موفقیت 0%عمومی 20%تحلیلی 80%روانشناسی

7k Followers 338 Following 96 Posts

197 Followers